top of page

Zoologijos ir geologijos muziejai Kopenhagoje / Museums of Zoology and Geology in Copenhagen

Šiandien po kurio laiko vėl apsilankėme Zoologijos muziejuje Kopenhagoje, kuris priklauso Kopenhagos Universitetui. Perkant bilietą (95 kronos suaugusiajam, 50 kronų vaikui), tuo pačiu galite aplankyti Geologijos muziejų ir Palmių namą Kopenhagos botanikos sode. Mes šiandien į palmių namą nebesuspėjome, bet abu muziejus aplankėme. Jie paprasti, jaukūs, gana nedideli ir nepergrūsti.

Zoologijos muziejus yra dviejų aukštų. Pirmajame yra dinozauro griaučiai, didžiulio banginio kaulai ir širdis, kino salė, įvairiausių gyvūnų modeliai. Yra labai smagi zona vaikams, kur jie gali piešti, spalvinti, tyrinėti per mikroskofą ir pačiupinėti daugybę iškamšų bei skeletų.

---

Today, after a while, we visited the Zoological Museum in Copenhagen, which is part of the University of Copenhagen. When purchasing a ticket (95 krones for an adult, 50 krones for kid) you can visit the Geological Museum and Palm House at Botanical Garden as well. We did not make it to the Palm House today, but visited both museums. They are simple, cozy, fairly small and do not get crowded.

The Zoological Museum is on two floors. The first includes dinosaur skeletons, huge whale bones and heart, a small cinema hall, a broad variety of animal models. There is a very nice area for kids, where they can draw, color, explore through a microscope and touch a lot of stuffed animals and skeletons.

Antrasis aukštas vadinasi "nuo poliaus iki poliaus" ir čia vėl pačių įvairiausių pilna griaučių bei iškamšų.

---

The second floor is called "from pole to pole" and here again - a lot of skeletons and various stuffed animals.

Paskui, kaip minėjome, nukeliavome į Geologijos muziejų. Greit apibėgome, nes nemaža jo dalis yra uždaryta rekonstrukcijai.

---

Then, as mentioned, we went to the Geological Museum. We made it very quick, because a big part of the museum lot is closed for reconstruction.

Apsilankykite, besilankantys Kopengagoje!

---

Visit, when coming to Copenhagen!

bottom of page